Fagorganisasjonene roper opp mot knappe frister og risikable beslutninger