UiT-studie støtter tidligere funn: Probiotika bra for premature barn