40.000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov

foto