Avtroppende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fra Harstad blir ny EU-minister i Utenriksdepartementet.

Statsråd Elisabeth Aspaker har overtatt ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet.

Statsråd Vidar Helgesen har overtatt som klima- og miljøminister. Statsråd Sylvi Listhaug har overtatt som innvandrings- og integreringsminister, med ansvar for innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og ansvar for integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Stortingsrepresentant Per Sandberg er utnevnt til fiskeriminister, Anniken Hauglie til arbeids- og sosialminister, stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland til kulturminister og statssekretær Jon Georg Dale til landbruks- og matminister.

Samtidig har Kongen i statsråd gitt statsrådene Thorhild Widvey, Tine Sundtoft og Robert Eriksson avskjed i nåde.

Oppgaven som stabssjef ved Statsministerens kontor vil ikke lenger være tillagt en statsråd. Statssekretær Julie Brodtkorb har overtatt som stabssjef ved Statsministerens kontor. Statsråd Aspaker fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med ansvar for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.

Endringene gjelder fra i dag, 16. desember 2015, klokken 13.00. De administrative endringene i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, vil bli gjort i løpet av første kvartal 2016. Da legges det også opp til at BLD endrer navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet. Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister Erna Solberg (H)

Finansminister Siv Jensen (FrP)

Kommunal- og moderniseringsministerJan Tore Sanner (H)

SamferdselsministerKetil Solvik-Olsen (FrP)

Utenriksminister Børge Brende (H)

EØS- og EU-minister,også nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker (H)

Næringsminister Monica Mæland (H)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP)

Det har også vært endringer blant statssekretærene.

Hanne CS Iversen (Frp) fra Harstad er utnemnd til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.

Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP) fra Harstad fortsetter i sin jobb som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).