I Troms var Tromsø og Harstad realfagskommuner ved etablering av ordningen. Slike kommuner skal være viktige forbilder og vise hvordan barn og unge i praksis kan bli bedre i matematikk og naturfag.

– Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag må vi styrke den lokale innsatsen i den enkelte kommune og den enkelte skole og barnehage. I dag går en av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen til nyheten om at Ibestad kommune nå blir realfagskommune.

Fra før har Harstad kommune også status som realfagskommune. Målet er å få et løft for alle elever og sikre at våre barn sikres grunnleggende ferdigheter også i matematikk.

Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter. Teknologi og naturvitenskap er det vi skal leve av i fremtiden. Da må vi gi barna våre gode realfagsopplevelser gjennom god pedagogisk lek allerede i barnehagen, og vi må sørge for at alle elever får grunnleggende kunnskaper i matematikk og naturfag på skolen, fortsetter Gudmundsen.

Det er Utdanningsdirektoratet som har valgt ut 11 nye realfagskommuner i tillegg til de 34 som ble opprettet i fjor.

Den nasjonale realfagsstrategien Tett på realfag 2015-2019 ble lagt frem av regjeringen høsten 2015. Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag.

Det er satt av totalt 10 millioner kroner til gjennomføring av tiltaket for de nye 11 kommunene fra høsten 2016 og ut 2017. 4,4 millioner går direkte til kommunene for å drifte lokale realfagsnettverk, 2,2 millioner går direkte til universitets- og høgskolene for å støtte faglig opp og gi bidrag til disse nettverkene og 1,4 millioner går til å avholde samlinger med kommunene gjennom Utdanningsdirektoratet, samt 2 millioner til å styrke de nasjonale sentrene for å gi praktisk og faglig oppfølging.