Nordic Eiendom og administrerende direktør Utvåg har en god stund gått med planer om å bygge et forretnings, kontor- og leilighetsbygg på tomta der den tidligere Ryseth-gården lå i Fjordgata.

Nå foreligger skissene på prosjektet de har valgt å kalle F12.

14 leiligheter

– Vi mener dette er et prosjekt helt i tråd med sentrumsplanens intensjoner om fortetting i sentrum, noe vi også har oppfattet er ønskelig både fra politikerne og administrasjonen i Harstad kommunes side.

– Planen er å bygge i alt 14 leiligheter med en størrelse fra 70–110 kvadratmeter. Disse skal ligge fra 3.- 6. etasje av bygget. På gateplan er det lagt opp 200 kvadratmeter lokaler beregnet til forretningsdrift, enten i form av kafé, restaurant eller en nisjebutikk, mens andre etasje vil bestå av kontorer, forteller Utvåg.

– Et urbant prosjekt

Han medgir at dette prosjektet ikke først og fremst selger på god utsikt, heller enn en beliggenhet som vil kunne passe for dem som ønsker nærhet til byens mange tilbud og aktiviteter.

– Dette er etter vår oppfatning et urbant prosjekt i en gammel industrigate med fortsatt industrivirksomhet som en av de nærmeste naboene.

– Ikke alle leiligheten får utsikt, og vil først og fremst passe for dem som har andre verdier enn å se Måga, sier Utvåg spøkefullt, og legger til;

Kan være positivt

– Det er mye som skjer av aktiviteter i dette området. Statoil-bygget vil ligge få minutters gange unna, Hamek og den nye tørrdokka kan ses fra de fleste leilighetene, Stien langs sjøen vil passere rett utenfor døra og sentrum kan vanskelig komme nærmere enn dette. At det ikke er mer enn 14 boenheter tror jeg også kan være positivt for mange, peker han på.

Forskjønner bydelen

Tomten bygget skal reises på er på 500 kvadratmeter over seks etasjer. På taket bygget vil det komme en egen takterrasse bestående av fellesarealer, lekeareal og muligheter for enndeling av areal til privat bruk.

Arkitekt Jim Myrstad har ifølge Utvåg designet bygget etter forslag til ny sentrumsplan.

– Designet Myrstad har kommet med mener jeg vil være med å forskjønne denne delen av byen, og passer godt inn i den eksisterende bygningsmassen, som for en stor del består av eldre bebyggelse, mener Utvåg.

Stor interesse

Kostnadsrammen på prosjektet er på om lag 60 millioner kroner.

Forhåndsinteressen for å skaffe seg leilighet i bygget virker ifølge Utvåg å være så stor at han ikke tror det vil by på problemer å få finansiert utbyggingen.

– Allerede har vi fått forhåndsreservasjon på halvparten av leilighetene. Vi har også åpnet for at de første som tegner kontrakt når byggetillatelse foreligger skal kunne gjøre individuelle endringer på leilighetene de kjøper, sier Utvåg, som håper på byggestart allerede like over nyttår dersom det ikke blir ytterligere forsinkelser av sentrumsplanen.

foto
Sverre Utvåg håper på byggestart like over nyttår. Da kan 14 leilgheter være innflyttingsklare våren 2018. Foto: Andreas Isachsen