Kommunen letter på enkelte restriksjoner - truer med å stramme inn om smitten sprer seg

Enstemmig: Det ekstraordinære møtet i formannskapet torsdag ble avviklet digitalt. Fra ordførerkontoret deltok (f.v.) varaordfører Espen Ludviksen, kommunedirektør Hugo Thode Hansen, ordfører Kari-Anne Opsal og kommuneoverlege Jonas Holte. Frank R. Roksøy Foto: Frank R. Roksøy