Politiskuddene i Lavangen: Etterforskningen forsinket

foto