Krever svar: – Hvordan skal kommunen løse alle avvikene?