I dag sendes 4,4 millioner skattekort for 2024 ut.

Rentene økte kraftig i 2023, og Skatteetaten tar hensyn til denne økningen i skattekortet for 2024. Dette er derimot gjennomsnittstall som ikke nødvendigvis blir helt presise for den enkelte.

– Sjekk at lån og renter på gjeld i skattekortet stemmer med det du forventer å betale i løpet av 2024. Det samme gjelder renteinntekter. Renter på lån og sparing påvirker skatten, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i ei pressemelding.

I skattekortet har Skatteetaten beregnet hvor mye du skal trekkes i skatt i 2024 ut fra tidligere inntekt og fradrag.

– Vi setter skattetrekket etter hva vi forventer at du skal ha av formue, inntekter og fradrag. Dette regnes ut fra tidligere skatteoppgjør, anslag på lønnsvekst og renteutvikling. Men Skatteetaten vet ikke alt om deg, og andre forhold kan også påvirke økonomien din. Det er viktig at du selv sjekker at opplysningene stemmer og legger inn riktige tall, slik at skattetrekket blir så riktig som mulig, sier Funnemark.

Ikke alle fradrag og andre opplysninger er automatisk inkludert i skattekortet.

– Dette gjelder for eksempel foreldrefradraget og reisefradraget mellom hjem og jobb, i tillegg til omstillingsstønad. Den som har rett på disse fradragene, eller mottar slik stønad, må selv legge inn tallene for å få riktig skattetrekk, opplyser Skatteetaten.