Bonde søkte erstatning etter tap av 59 lam. Nå er svaret klart