Vil ha innspill om forvaltningen i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden