VG: Helikoptrene ble satt på bakken i sommer, etter at Norge avbrøt kontrakten om kjøpet. De står nå uvirksomme på Haakonsvern i Bergen og på Bardufoss flystasjon, og skal egentlig returneres til produsenten.

Aage Jørgensen representerer produsenten NH90 i Norge. Han bekrefter tilbudet overfor VG:

– Hvis Norge ønsker å benytte NH90-helikoprtene nå i den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen, så vil NH Insustries gjøre sitt ytterste for å støtte Forsvaret så de kan komme til nytte for Norge igjen, sier Jørgensen til VG torsdag ettermiddag.

Ikke påvirke tvisten

Han presiserer at NH Industries har kommet med ytterligere et løfte til Norge:

– Dersom Norge ønsker å ta dem i bruk, vil det ikke påvirke den juridiske prosessen etter at Norge terminerte kontrakten i sommer, sier Jørgensen.

Tilbudet er framsatt til norske myndigheter via franske myndigheter, etter at Norge og andre Nato-land har forsterket beredskapen rundt rørledninger og undervannskabler i Nordsjøen.

Dette skjedde som en direkte følge av sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen.

NH90-helikoptrene er utstyrt med sonarer som kan gi Forsvaret et situasjonsbilde under vann - over et mye større område enn det Forsvarets overflatefartøyer kan dekke i sann tid. Ubåtjakt var et av formålene for at Norge valgte denne typen for 20 år siden.

Har ikke lengre noen rolle

Det er uklart hvordan regjeringen og Forsvarsdepartementet stiller seg til dette tilbudet.

VG spurte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i Brussel om status for disse helikoptrene, etter forsvarsministermøtet i Nato i Brussel torsdag.

– Avtalen om helikoptrene ble terminert fordi vi ikke fikk den operative kapasiteten vi trengte. Vår vurdering var at den raskeste veien til å få en maritim helikopterkapasitet, var å gå andre veier for å få dekket våre operative behov. De helikoptrene har ikke lengre noen rolle, svarte Gram.

– Er du kjent med et nytt tilbud fra produsenten om å ta dem i bruk igjen?

– Jeg går ikke inn i dialogen vi har med leverandøren av NH90 helikoptrene. Vi har terminert den kontrakten, svarer Gram.

Derfor blir de returnert

Forsvaret og departementet nevnte fire årsaker til at kontrakten ble hevet i sommer: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Helikoptrene som skulle fly 3900 timer årlig, har i gjennomsnitt fløyet 700 timer, opplyste Forsvaret.