Kraftig økning i antall avvik i Harstad kommune: «Elev ble slått uoppfordret av medelev flere ganger.»

foto