Det kom som en overraskelse på formannskapet og kommunestyret at Harstad hadde inngått spesielle intensjonsavtaker med fire kommuner. Denne avtalen kommer i tillegg til den som er inngått mellom de sju kommunene.

- Dette er uryddig. Jeg visste ikke om noen slike avtaler før noen timer før vi undertegnet sjueravtalen. Vi måtte derfor ha en runde før jeg undertegnet denne avtalen. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg ikke undertegnet avtalen der og da, sa ordfører Torbjørn Larsen.

Frustrert ordfører

Larsen orienterte kommunestyret om sin frustrasjon med de fire særavtalene. Han mente det var uryddig av Harstad å inngå slike tilleggsavtaler.

- Vi hadde en prinsipiell avtale med de sju kommunene. Denne avtalen var grei, men så forhandler altså Evenes, Tjeldsund, Skånland og Ibestad i land en særavtale som er konkret, sa han.

Asbjørn Hessen (V) forsterket kritikken.

-Jeg er forundret over at Harstad kan inngå slike avtaler. Det er en ny kommune som skal dannes. Det er ikke en ny stor-Harstad kommune. Derfor blir dette uryddig, sa Hessen.

Han kritiserte ordfører for ikke har problematisert tilleggsavtalene i kommunestyremøtet, 29. mars.

Dette avviste Larsen.

- Jeg hadde ikke engang lest avtalene da, sa han.

Han sa han ikke kjente til tilleggsavtalene før et par timer før sjueravtalen ble undertegnet.

Pavens skjegg

Magnus Andersen (Sp) mente man diskuterte pavens skjegg.

- Etter sammenslåingen er det kun en kommune og ett kommunestyre. Intensjonsavtalene er derfor ikke verdt papiret de skrevet på engang, sa han.

Ola Danielsen (Frp) fulgte opp.

- Harstad har inngått fire avtaler i tillegg den opprinnelige intensjonsavtalen. . Etter sammenslåingen er det kun en ny kommune. Da eksisterer verken Harstad eller noen av de gamle kommunene lenger. Avtalene som Harstad da har inngått vil derfor ikke ha noen gyldighet lenger. Vi har aldri gitt Harstad kommune fullmakt til å inngå spesialavtaler med andre kommuner, slo han fast.

- Skal ikke hete Harstad

Johan Helge Elde (H) var ikke enig med Danielsen.

- Dette er viktige ting som forteller oss om hvordan vi skal oppføre oss i slike sammenhenger.

Han understreker at Kvæfjord kommune ikke forholder seg til tilleggsavtalene, men kun til intensjonsavtalen mellom de sju kommunene.

Ole Martin Kristiansen (Ap), var klar på konsekvensene av det som har skjedd.

- Det er ikke noen ny stor-Harstad kommune som skal dannes. Harstad skal ikke en gang være i navnet til den nye kommunen. Men jeg vet hva jeg skal stemme ved folkeavstemmingen. Jeg stemmer for Kvæfjord, slo han fast.

Kommunestyret vedtok en uttalelse der det heter at tilleggsavtalene skaper usikkerhet omkring den opprinnelige intensjonsavtalen. Kvæfjord kommunestyre forholder seg ikke til tilleggsavtalene men kun til sjueravtalen. I kritiserer også avtalepartnerne for ikke å ha gjort kjent avtalene før de var ferdigstillet.