Statoil har vært i Nord-Norge i snart 40 år. Selskapet har store ambisjoner for videre satsing inn mot nordområdene og ser mange nye og spennende muligheter for fremtiden i nord.

Statoil har valgt å la sin nordområdesatsing ha sitt utspring i sjøkanten i Harstad og har tegnet kontrakt med utbyggeren, Kaarbø Eiendom ANS, om leie av et nytt bygg. Avtalen løper i 15 år.

– Utbyggingens sentrumsnære beliggenhet vil ha stor betydning for videreføringen av byutviklingen i Harstad og gi ringvirkninger for utviklingen i hele regionen, sier styreleder i Kaarbø Eiendom, Erik Løfsnes.

Nybygget, som vil framstå som et signalbygg, godt synlig fra innseilingen til byen, skal ferdigstilles i 2017 og romme cirka 600 kontorplasser.

– Vi markerer starten på dette ambisiøse og spennende bygget med grunnsteinsnedleggelse av ordfører Marianne Bremnes, Statoils fungerende områdedirektør Drift Nord, Anita Stenhaug og lærling ved HAMEK i Harstad, Christoffer Robertsen, forteller Løfsnes.

Kaarbø Eiendom eies av Harstad Skipsindustri AS og Tinius Harstad AS. Bygget er kostnadsberegnet til 300 millioner kroner.