Kommer hjem for å spille teater, spise kjøttsuppe og møte ungdommen

foto