Ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag morgen foreslår regjeringen å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018.

Etablering og oppgradering

Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018, heter det på statsbudsjett.no.

Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.

Det planlegges også å sette i gang et prosjekt for utvidelse av kontorkapasitet og tilpasninger av Kystvaktens operasjonssentral på Sortland.

Vil videreføre ubåt i Ramsund

Regjeringen foreslår også en videreføring av ordningen med en ubåt fast stasjonert ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en maritim operativ tilgjengelighet og tilstedeværelse i Nord-Norge.