Allierte, særskilt amerikanske, ubåter i norske farvann blir et vanligere og vanligere syn, ettersom de stadig oftere går til overflaten for å skaffe flere ressurser eller bytte mannskap.

3-4 allierte atomubåter søkte om tillatelse til å gå inn i norske farvann månedlig i fjor, totalt over 40 tilfeller, ifølge The Independent Barents Observer.

Antallet ubåtanløp øker også, selv om båtene ofte går til overflaten ute i fjorden, i stedet for å anløpe havner i Nord-Norge. Dette gjøres blant annet for å overholde prinsippet om at allierte krigsskip ikke skal legge til ved nordnorske havner øst for 24. breddegrad i fredstid. Men det gjelder da i hovedsak havner i Finnmark og langs barentshavkysten. Mange av søknadene gjelder havner lenger sør, og ubåter har da også gått opp i overflaten utenfor Tromsø flere ganger for å blant annet fylle opp beholdninga av mat og drikkevann.

Antallet ubåter øker primært fordi russerne har økt sin ubåtaktivitet, ifølge avisa. Samtidig har Norge bygget ned sin overvåkningskapasitet i Arktis - og som kjent skal de nye overvåkningsflyene stasjoneres på Evenes, ikke på Andøya, dersom forsvarsforliket holder.

NATO-offiserer har for et par år sida ropt varsku og sagt at Russlands aktivitet i nordområdene nå, er på linje med slik den var under den kalde krigen. Russland har også skaffet seg svært stillegående ubåter som er vanskeligere å spore.

Til avisa sier forsker Nils Bøhmer ved Bellona-stiftelsen i Oslo at han er redd for mulige ulykker hvor slike ubåter er involvert.

– 3-4 slike anløp i måneden representerer en markert økning i risikonivået. Flere fartøy i området, både russiske og amerikanske, øker også sannsynligheten for nye ulykker. I tillegg vil ikke USA informere om hvorvidt båtene deres er armerte med atomvåpen eller ikke, sier Bøhmer til avisa.