Vizuelli begjærer oppbud - kaster kortene etter 39 års drift