Vil at «billån» for sykkel skal gjøre el-fremdrift tilgjengelig for alle