– Vil ikke ha sauer vandrende inn på eiendommen min