Hilde jobbet ni år på Rødskolen. Slik beskriver hun hverdagen i skolebygget