Her vil Hallgren bygge ny brann- og politistasjon

foto