Starter detaljprosjektering av det nye kollektivknutepunktet

foto