10 må punge ut – hadde for høy fart på kjent strekning