Maja (16) har laget to filmer: Den ene er om å ikke prøve rus

foto