Russen fikk jakkemerker med "Dopfri" av ordføreren

foto