Samarbeid mellom kommunene gir bedre psykisk helsehjelp