Reservat ved Svanevatnet tilbakeføres til opprinnelig tilstand

foto