Jim satser 30 millioner på reparasjon av bil og båt