Derfor er det lite vann i Storvann Syd. Vannstand vil være lav en god stund

foto