For første gang hadde Norsk Folkehjelp ansvar for det medisinske hjelpeapparatet under Hinnøyløpet.

Kartlagt

- Vi har gjort en grundig jobb på forhånd med å studere kartet og terreng for den nye løypetraseen til Hinnøyløpet 2013, forteller Sverre Vigstad, som lørdag var på plass i start- og målområdet sammen med kollegaene Ivar Stangnes og Frøydis Frantzen.

- Fra området ved Sørvik skole styrer vi våre mannskap via samband. Det fungerer bra på grunn av at vi har en repeter på en av fjelltoppene her i området. Den er fast montert på fjellet, og dekker området mot Storjorda og Sørvik, sier Vigstad, om beredskapen til Norsk Folkehjelp under Hinnøyløpet og påsken 2013.

Dekker løype

- Vi dekker hele løypa ved hjelp av samband som er oppe og går. I tillegg til oss her i målområdet, så har vi to poster ute i løypa med to personer på hver post. Samt at vi har to scootere som kjører langs løypa med to personer på hver scooter, sier Vigstad, om beredskapen under årets Hinnøyløp.

- Vi har oppdatert oss på sambandsutstyr i Norsk Folkehjelp de siste årene. Vi har blant annet hatt ansvaret for det medisinske støtteapparatet under sykkelrittet Tour de Andørja. Med fjellene på Andørja, er det en utfordring å dekke hele området sambandsmessig, sier Sverre Vigstad, som er en av veteranene i Norsk Folkehjelp. Med et spesielt ansvar for å skaffe nytt og oppdatert utstyr til lokallaget i Harstad.

Ny scooter

- Det neste prosjekter blir å skaffe oss en ny scooter, sier Vigstad.

Lørdag gikk det meste etter planen. Det var ikke behov for å bestille ambulanse under Hinnøyløpet.

- Hinnøyløpet gikk som planlagt for oss som var ute i løypa, sier Magnus Jonassen, som sto på post i Sørlia under Hinnøyløpet.

- Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. De likte den nye traseen. Vi hadde ingen episoder som krevde større medisinsk innsats, sier Jonassen, som etter avviklingen av Hinnøyløpet satte kursen for Storjorda.

Påskeberedskap

- Jeg og flere med meg i Norsk Folkehjelp Sanitet vil fra palmesøndag være på plass i påskeberedskap i hytta på Storjorda. Vi vil til enhver tid være tre-fire personer klar på hytta, sier Magnus Jonassen, som sammen med faren Roy var på plass med ustyr på hytta lørdag kveld.

foto
I BEREDSKAP: Norsk Folkehjelp Sanitet hadde lørdag beredskap under Hinnøyløpet. Ved start og målområdet hadde disse etablert seg. Her Ivar Stangnes og Sverre Vigstad.
foto
GODT FORNØYD: Markus Jonassen er på plass på Storjorda, når Norsk Folkehjelp Sanitet Harstad har påskebredskap fra palmesøndag. Foto: Tore Skadal