Slik ønsker viltutvalget å få ned antall drepte dyr i trafikken