Vil avslutte skuddpremie for kråke og ravn, men doble premien for denne karen

foto