Skolen får uteområder på taket: – Bygget skal invitere til besøk av byens befolkning