Statsforvalterens konklusjon er klar: – Rådmannen hadde klar støtte

foto