Dramatisk da sjåføren måtte komme seg ut av brennende taxi

foto