Sprengningsarbeid kan medfører korte stopp i trafikken

foto