Det er arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel som spår om årets julehandel i sin årlige prognose for handelsmånedene november og desember. Julehandelen forventes å stige i verdi med cirka 1,5 prosent i Troms og Finnmark sammenlignet med 2022.

Målt i volum vil imidlertid julehandelen falle ettersom prisveksten sammenlignet med i fjor er langt høyere enn 1,5 prosent, så det vil ifølge NHO-analysen bli færre julegaver under grana i år.

Forklaringen til volumnedgangen er lavere kjøpekraft og hardere prioritering hos de norske forbrukerne.

Ifølge analysen vil innbyggerne i de to nordligste fylkene handle juleting og -tang for til sammen 5,6 milliarder kroner, mens den på landsnivå forventes å ligge på 130,4 milliarder kroner.

Det gir et gjennomsnitt per innbygger i nord på 11.984 kroner – et snitt som ligger omtrent 280 kroner lavere enn landsgjennomsnittet på 12.263 kroner.

Til tross for et lavere gjennomsnitt enn resten av landet er like fullt julehandelen av større betydning for handelsnæringen i nord. Ifølge NHO Service og Handel står november- og desembertallene for i alt 19,7 prosent av årsomsetningen i Troms og Finnmark.

I Tromsø er julehandelens andel av årsomsetningen enda høyere. I Ishavsbyen beregnes årets julehandel omsette 1,68 milliarder kroner, noe som tilsvarer en årsandel på vel 20,3 prosent.

For enkelte innenfor handels- og servicenæringen er de to julehandelsmånedene svært viktige. Ifølge NHO-prognosen vil omsetningen i enkelte bransjer øke med over 100 prosent sammenlignet med en normalmåned – det gjelder eksempelvis kjøkkenutstyr, leketøy, musikk og elektronikk.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har gjort en lignende prognose der de har spurt nordmenn om deres handelsplaner for november og desember.

I undersøkelsen oppga 57 prosent av de spurte at de hadde dårligere råd enn i fjor, og at man derfor i større utstrekning ville handle mindre. 44 prosent av de spurte sa de ville bruke mindre penger på jula enn i fjor.