Sterk økning i etterspørselen av mathjelp: – Vi må vite om vi er rigget for dette