Fagskolen på Fjelldal: Utålmodige politikere og bygdefolk

foto