Thomas bidrar i innspurten for dekkskifte: Bedriften henter inn ekstra mannskap

foto