Aksepterer ikke besøksforbud, tok saken for tingretten

foto