Dette er de involverte i den grove ranssaken i Harstad