Bakterier fra havet kan være resistente mot antibiotika