Truet med tvangsmulkt, pålegges å endre eller rive ulovlig garasje

foto