De nordligste fylkene brukte mest på vei per innbygger