Varsel mot ledelsen ble møtt med personalsak

foto