Ungdommen får fiske helt fram til skolestart

foto