Ungdommen får fiske helt fram til skolestart

foto
Foto: Illustrasjon – Kjell Magne Angelsen